Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych

Schronisko Głodówka

Procedury ochrony dzieci

Kierując się troską o dobro i bezpieczeństwo małoletnich, wszystkie Ośrodki należące do Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie wprowadziły specjalne PROCEDURY OCHRONY DZIECI.

Mając na uwadze treść wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie biznesu i praw człowieka, uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia, Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie przyjęła niniejsze Procedury Uchwałą Zarządu nr 8/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. jako wzór zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że dziecku, które:

• przebywa w którymś z oddziałów terenowych (ośrodkach) Fundacji,
lub
• bierze udział w wydarzeniach i wypoczynku organizowanym przez Fundację,
lub
• jest podopiecznym placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Fundację,

dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.

.

Z góry dziękujemy za zrozumienie, współpracę i wspólną troskę o dobro najmłodszych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurami

Podstawę prawną naszych działań stanowi art. 22c ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością seksualną i ochronie małoletnich.